Klantcase

Albert Schweitzer Ziekenhuis

Albert Schweitzer Ziekenhuis

Monitoren Patiënttevredenheid

Bas: “Voorheen wisten we eigenlijk nooit ‘op de man af’ hoe patiënten over de chirurg dachten. We lieten wel onderzoek doen, maar dit was slechts 1x per jaar. Met een te lange vragenlijst en onder te weinig patiënten. Vervolgens hadden we alleen ‘algemene’ cijfers voor patiënttevredenheid en dus kwamen verbeteringen niet voldoende van de grond. Dat is nu echt anders. Elke chirurg weet precies wat de mening van zijn of haar patiënten is en voelt zich dan ook letterlijk aangesproken.”

“De samenwerking met bigfeat geeft iedereen extra energie om mee te denken over manieren om de zorg nog beter te maken. Dat leidt nu aantoonbaar tot hogere patiënttevredenheid. En daar gaat het om.”

Bas Punt

Chirurg in het Albert Schweitzer Ziekenhuis

Mooie pluspunten

Patiënten krijgen snel na hun bezoek de vragenlijst online voorgelegd. Ze mogen de vragenlijst anoniem invullen maar ook hun naam meegeven. De chirurg kan online elke dag bekijken wat patiënten ervan vonden. Bas: “Gelukkig vullen veel patiënten de vragen niet anoniem in. Je weet dan nog precies om welk bezoek het ging. Ik dacht een keer dat een gesprek wel soepel verliep, terwijl de patiënt daar beduidend anders over dacht. Van zulke directe feedback leer je toch het meeste.”

Maandelijks krijgt de vakgroep samenvattingen van de resultaten van bigfeat. Twee chirurgen presenteren vervolgens hun persoonlijke resultaten en verbeterplannen. “Aanvankelijk spannend, maar wat blijkt: niemand schaamt zich voor eventuele negatieve resultaten. Zo kunnen we elkaar juist helpen, vanuit één gemeenschappelijk doel: het verbeteren van de zorg. Je kan bovendien ook werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Er ontstaat meer openheid en het onderlinge vertrouwen groeit. Dat zijn mooie bijkomende pluspunten.”

Concreet voorbeeld

 

Kan Bas een concreet voorbeeld noemen? “Zeker. Op de traumapoli behandel ik talloze patiënten per dag, die soms van ver moeten komen. Mijn geplande behandeltijd is kort, maar ik vraag altijd of er nog vragen zijn.Het spreekuur loopt dus vaak uit. Ik wil de patiënt natuurlijk zo goed mogelijk helpen. De enquêtes tonen echter aan dat patiënten het consult desondanks soms als te kort ervaren. We denken nu na over manieren om onze poli’s anders in te richten. Denk aan het toevoegen van e-consulting, dat scheelt patiënten aanzienlijke reistijd en kan tegelijk een betere zorgbeleving geven.”

Tot slot Bas: ”Ons patiënttevredenheidsonderzoek heeft in onze vakgroep veel nieuwe energie losgemaakt, iedereen wil meedenken over manieren om de zorg nog beter te maken.”