Verbeteren en ontwikkelen

Inzicht = goud
Als u weet wat medewerkers, cliënten en patiënten van uw organisatie vinden, heeft u goud in handen. U weet namelijk exact met welke verbeteringen uw organisatie echt scoort. 

Er is één maar:

Verbeteren gaat niet vanzelf (ook niet mét inzicht)
Inzicht is een voorwaarde voor verbetering, maar er is meer nodig om het goud te delven en uw organisatie optimaal te laten profiteren van de rapportages over klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid en patiënttevredenheid. 

U en uw medewerkers moeten aan de slag. bigfeat ondersteunt.
We zorgen dat de informatievoorziening perfect aansluit op uw verbeterproces. Het kost u dan een minimale inspanning om de resultaten van het onderzoek optimaal te gebruiken als input voor continu verbeteren.

We trainen uw management

Hoe interpreteer je de informatie in de tevredenheidsrapportages? Hoe gebruik die informatie in de dagelijkse praktijk? Hoe gebruik je de evaluaties als basis voor gerichte, concrete verbeteracties?
In de beginfase begeleidt bigfeat het management. We presenteren maandelijkse resultaten en begeleiden de interpretatie en de vertaalslag naar organisatieverbeteringen.
Verder bewaken we met u samen of de verantwoordelijke medewerkers de informatie structureel oppakken. Checken ze regelmatig wat de resultaten zijn? Zetten ze die om in acties?
 

We participeren in overleg

Welke thema’s komen er naar voren uit de recente onderzoeksgegevens? Welke verbeteracties zijn er mogelijk en hoe bewaken we de voortgang? 
Om dit voortdurende proces goed in te bedden, participeert bigfeat een tijdlang in uw overleggen. 

We helpen u aan een hogere Net Promotor Score (NPS)

Klanten en stakeholders die uit zichzelf reclame voor je maken, dat wil elke organisatie. Welk aandeel van uw relaties doet dat? En hoe laat je dat aandeel stijgen? 

We evalueren en verbeteren onze eigen dienstverlening

Natuurlijk, we practice what we preach. Dus evalueren we met u of onze informatievoorziening aansluit op uw behoefte. Of het genoeg resultaat oplevert, en hoe we onze diensten aan u nog verder kunnen verbeteren.
En dat doen we dan ook. Bigfeat verbetert, zodat u kunt verbeteren.

We leveren verbeterspecialisten

Soms is het nodig om een extra interventie te doen om het gewenste resultaat te bereiken. Bigfeat put uit een gespecialiseerd netwerk van professionals in persoonlijke ontwikkeling, team- en managementcoaching, management games en innovatie. We brengen u in contact met een professional die zijn of haar vak verstaat en die past bij uw organisatie. 

Waarom bigfeat

bigfeat helpt uw organisatie voelen wat uw klant of medewerker beweegt.
bigfeat zorgt voor een betrouwbaar inzicht in hún ervaringen en wensen
… op basis van kortcyclisch onderzoek.
bigfeat laat met haar aanpak uw organisatie continu verbeteren.
bigfeat neemt de tijd voor u.

Wij werken samen met u aan een klantgerichte organisatie.