Partners

bigfeat werkt samen met strategische partners in verbetertrajecten bij onze opdrachtgevers om zo met specifieke dienstverlening en branchekennis tot betere en versnelde resultaten te komen.

In het onderwijs

De eisen aan het onderwijs veranderen voordurend. Onderwijsinstellingen zijn steeds in beweging met bijvoorbeeld kwaliteitsverbetering of onderwijsinnovatie. Hiervoor zijn efficiente verbeterprocessen noodzakelijk.

Samenwerking met Florent Meier

Florent Meier werkt als procesbegeleider, adviseur, interim- of verandermanager en facilitator in het onderwijs. Met het activeren en vergroten van de kracht in mensen, teams en organisaties wordt gezorgd voor daadwerkelijke verandering en resultaat. bigfeat en Florent Meier hebben hun diensten voor het onderwijs geïntegreerd en zorgen dat inzicht in de ervaringen en wensen van studenten, docenten en werkveld omgezet wordt in gedragen verbeterplannen en echt uitgevoerde verbeteringen.

www.florentmeier.com

Samenwerking met Veranderen met Succes

Veranderen met Succes is een netwerkorganisatie waarin diverse professionals zich verenigd hebben rondom een gemeenschappelijke visie op veranderen en ontwikkelen en vanwege een voorliefde voor de onderwijssector. Wij werken samen op het vlak van kwaliteitsmonitoring, -verbetering en onderwijsontwikkeling.

www.veranderenmetsucces.com

In de zorg

Samenwerking met Synns

Door de marktwerking in de zorg wordt het profileren voor ziekenhuizen, zorgcentra en specialistische afdelingen steeds belangrijker. Objectief inzicht in patiënttevredenheid en medewerkersbetrokkenheid is hiervoor noodzakelijk. Daarmee krijgen verbeterprogramma’s de juiste richting en dragen deze structureel bij aan missie, visie, strategie en doelen van de organisatie.

SYNNS adviseert, traint, coördineert en ontzorgt ondernemende zorgorganisaties en Health Care Professionals bij het ontwikkelen én uitvoeren van een betekenisvolle communicatiestrategie en sluit hiermee perfect aan op de dienstverlening van bigfeat. bigfeat heeft met SYNNS een partner die onze opdrachtgevers in de zorg helpt met het concreet oppakken van resultaten van onderzoek.

www.synns.nl