Partners

bigfeat werkt samen met strategische partners in verbetertrajecten bij onze opdrachtgevers om zo met specifieke dienstverlening en branchekennis tot betere en versnelde resultaten te komen.

Samenwerking met Florent Meier

Florent Meier werkt als procesbegeleider, adviseur, interim- of verandermanager en facilitator in het onderwijs. Met het activeren en vergroten van de kracht in mensen, teams en organisaties wordt gezorgd voor daadwerkelijke verandering en resultaat. bigfeat en Florent Meier hebben hun diensten voor het onderwijs geïntegreerd en zorgen dat inzicht in de ervaringen en wensen van studenten, docenten en werkveld omgezet wordt in gedragen verbeterplannen en echt uitgevoerde verbeteringen.

www.florentmeier.com

Samenwerking met Veranderen met Succes

Veranderen met Succes is een netwerkorganisatie waarin diverse professionals zich verenigd hebben rondom een gemeenschappelijke visie op veranderen en ontwikkelen en vanwege een voorliefde voor de onderwijssector. Wij werken samen op het vlak van kwaliteitsmonitoring, -verbetering en onderwijsontwikkeling.

www.veranderenmetsucces.com