Monitor en verbeter onderwijs

Maatschappij en technologie ontwikkelen zich razendsnel. Ook het onderwijs moet zich hierdoor steeds beter en sneller aanpassen. Dat stelt eisen aan de onderwijsinstelling, een efficiënte en effectieve verbeterorganisatie is nodig. Diverse verbeterinitiatieven in verschillende lagen in de organisatie zijn vaak gaande zoals studentenevaluaties, accreditatieprocessen of innovatie van onderwijs. Maar samenhang hiertussen of continuïteit zijn niet altijd voldoende aanwezig.

Hoe zorgt een onderwijsinstelling op een gestructureerde manier voor zinvolle samenhangende verbeterplannen én daadwerkelijke actie?

Speciaal voor (hoger) onderwijs hebben wij een aanpak die zorgt voor continuïteit én resultaat in alle verbeterprocessen. We hebben een laagdrempelige 1ste stap ontwikkeld om hiermee een vliegende start te maken. bigfeat werkt hiervoor samen met strategische partners.

Co-creatie op basis van Appreciative Inquiry: gedragen, realistische én uitgevoerde verbeteringen
Onze aanpak is gebaseerd op Appreciative Inquiry. Deze gestructureerde methodiek zorgt voor een efficiënt proces om te komen tot verbeterplannen waar iedereen achter staat. Én waarbij men daadwerkelijk overgaat tot actie. De deelnemers worden zodanig gekozen zodat alle onderwijs stakeholders vertegenwoordigd zijn. Zo ontstaat een proces van co-creatie. Uw instelling zal snel in staat zijn deze processen zelfstandig te doorlopen.

Met verschillende vormen van co-creatie zorgen we voor samenhang binnen en tussen de verschillende verbeterprocessen.

De 1ste stap: studentenevaluaties
De studentenevaluaties vormen de 1ste stap (CHECK in de PDCA-cyclus). Deze moeten sowieso en ook nog eens periodiek plaatsvinden. Wij stroomlijnen de evaluaties volgens onze methodiek en gebruiken ze als boost voor het hele verbeterproces in de onderwijsinstelling.

We integreren de evaluaties in een proces van co-creatie en zorgen zo voor regelmatig terugkerend commitment om verbeteringen echt op te pakken. Zowel bij de docent, student als andere stakeholders.

We maken het technisch mogelijk dat de docent direct na evaluatie de resultaten bespreekt met de studenten. Dit verloopt gestructureerd volgens onze benadering van co-creatie, zodat de betrokkenen daadwerkelijk overgaan tot actie (ACT). De feedback wordt overzichtelijk gepresenteerd aan de betrokkenen in online dashboards en rapportages. De docent gaat aan slag met zaken die hij/zij direct kan oppakken. Andere resultaten worden opgepakt in andere co-creatie vormen, zoals bijvoorbeeld docententeams, curriculum commissies of andere afdelingen (PLAN en DO).

Zo houden de periodieke studentenevaluaties de verbeterprocessen levend en kunt u doorbouwen naar processen zoals onderwijsinnovatie of organisatieontwikkeling. We introduceren co-creatievormen daar waar nodig. Extra feedback wordt opgehaald bij stakeholders daar waar nodig. En de ervaring leert dat als het proces van co-creatie bevalt, dit zich vervolgens als een olievlek uitbreidt ten gunste van de daadkracht van uw organisatie.

Onze inzet is erop gericht om de verschillende activiteiten zoveel mogelijk door uw eigen organisatie te laten uitvoeren.

Al naar gelang uw behoefte ondersteunen we bij uw evaluatiesytematiek. Studenten, docenten, werkveld of andere stakeholders evalueren het onderwijs via diverse mogelijkheden: Online, in de klas, op papier, mondeling, op hun smartphone, achter de PC, via studentenpanels, etc. Docententeams, curriculum commissies, management, bestuur krijgen ieder inzicht op voor hun passende wijze in de resulaten van de evaluaties, desgewenst ook in de voortgang van verbeteracties.

Of wij ondersteunen op gebied van co-creatie met workshops, coaching en begeleiding van verbeterprocessen. Eventueel ook met actieve deelname in verbeterprocessen zelf.

We evalueren regelmatig onze dienstverlening met onze opdrachtgevers en scherpen zo de samenwerking steeds aan om te blijven bijdragen aan uw doelen. Dat is een vast onderdeel in de relatie. Ons team staat elke dag klaar om vragen en verzoeken te behandelen. En we voldoen natuurlijk aan de AVG.

Kortom
Zo bent u als onderwijsinstelling in staat om echt te verbeteren op voor u belangrijke onderwerpen.

bigfeat heeft jarenlange ervaring met deze onderwerpen en in het bijzonder in het (hoger) onderwijs.

Interesse? Neem contact op voor een afspraak, wij komen graag een keer langs voor een kennismaking.

Waarom bigfeat

bigfeat helpt uw organisatie voelen wat uw klant of medewerker beweegt.
bigfeat zorgt voor een betrouwbaar inzicht in hún ervaringen en wensen
… op basis van kortcyclisch onderzoek.
bigfeat laat met haar aanpak uw organisatie continu verbeteren.
bigfeat neemt de tijd voor u.

Wij werken samen met u aan een klantgerichte organisatie.