Medewerkersonderzoek. Op naar betrokken medewerkers.

bigfeat brengt de betrokkenheid van uw medewerkers in kaart. Met inzicht in de meningen en de ideeën van uw medewerkers en wat hun beweegt kunt u gericht werken aan medewerkerbetrokkenheid. Betrokken medewerkers vormen het fundament van uw organisatie.

Tevredenheid onder uw medewerkers is fijn. Maar betrokken medewerkers met hart voor de zaak maken het verschil. Het zijn juist deze mensen in uw bedrijf die bepalen of uw klanten tevreden zijn en of u concurrerend bent. Dit vereist dat u erin moet slagen talent en medewerkers die bij uw bedrijf passen te behouden. Dit heeft tevens een onmiskenbare aantrekkingskracht op andere potentiële medewerkers. Een voorwaarde om succesvol te blijven.

De wereld verandert

In deze tijd van snelle ontwikkelingen veranderen de wensen van uw klanten en ook van uw medewerkers continu. Als organisatie moet u wel mee veranderen. Hoe veranderingsbereid is uw organisatie en zijn uw medewerkers? Wilt u de medewerkers mee krijgen om hier hun steentje aan bij te dragen? Wilt u dat uw medewerkers zich gehoord voelen? Zegt uw onderbuik dat er iets speelt in de organisatie maar krijgt u er niet de vinger op? Medewerkersonderzoek van bigfeat kan u hierbij helpen.
 
Waarom bigfeat?
Medewerkerbetrokkenheid. Waar moet je beginnen? Welke inzicht heb je nodig? Welke vragen stel je, hoe moet je rapporteren, hoe gebruik je de uitkomsten optimaal? bigfeat heeft jaren ervaring in het praktisch en resultaatgericht uitvoeren van onderzoeken. Op basis van onze resultaten kunt u onderbouwd keuzes maken, medewerkers motiveren en activeren om uw organisatie te versterken.
 
Een medewerkersonderzoek is een doelgericht project. bigfeat kiest daarom altijd voor maatwerk zodat het onderzoek perfect aansluit op uw organisatie en u met minimale inspanning maximaal resultaat krijgt. Wij voeren het onderzoek uit, verrichten de communicatie er omheen, maken en verspreiden de rapportages en stimuleren tot actie. Wij kunnen alles voor u verzorgen.
 
Gefaseerde aanpak
In een gezamenlijk voortraject bekijken we wat de beste vorm is om de meningen en ideeën van uw medewerkers te verzamelen en panklaar voor actie aan u te rapporteren. bigfeat biedt verschillende mogelijkheden op het gebied van medewerkersonderzoek.
 
Bent u op zoek naar een breed onderzoek dat een compleet beeld geeft met vele invalshoeken, of wilt u een kort en praktisch onderzoek? Wilt u misschien focussen op bepaalde belangrijke onderwerpen in uw organisatie en wilt u medewerkers aansporen om hierin mee te denken?
 
Samen met u bepalen we de aanpak die het beste past. Welke aanpak het ook wordt, voldoende draagvlak is essentieel voor het slagen van het onderzoek. Dit is dan ook altijd een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Voor zowel directie, de leiding als de medewerkers moet duidelijk zijn wat het doel van het onderzoek is, wat het oplevert, maar ook wat van een ieder wordt verwacht.
 
bigfeat garandeert:
  • een goed doordachte onderzoeksopzet en vraagstelling;
  • een passende en praktische onderzoeksmethode;
  • snelle beschikbaarheid van de gewenste informatie;
  • gerichte, gebruiksvriendelijke en laagdrempelige rapportages.
 
Om dit te bewerkstelligen hanteert bigfeat een gefaseerde aanpak.

Fase 1: Opstart

Wat wil je weten – Wat wil je meten?
Tijdens één of meerdere sessies bespreken we samen met enkele direct betrokkenen vragen zoals:

 
  • Wat is uw core business? Hoe is uw bedrijf georganiseerd?
  • Wat is de aanleiding en het doel van het onderzoek? Wat wilt u met de uitkomsten bereiken?
  • Welke teams, afdelingen, locaties worden betrokken in het onderzoek?
  • Hoe kunnen we die het effectiefst benaderen voor feedback?
  • Hoe wilt u de resultaten gaan opvolgen? Welke typen rapportages zijn hiervoor nodig?
  • Welke communicatie is nodig rondom het onderzoek? Hoe kunnen we draagvlak creëren?
 
Plan van aanpak
Een zorgvuldige voorbereiding en heldere communicatie met uw medewerkers, is bepalend voor het draagvlak en het uiteindelijke resultaat. In overleg selecteert bigfeat de te onderzoeken thema’s en stellen we de vragen vast. We bepalen gezamenlijk op welke wijze gerapporteerd moet gaan worden. Daarnaast maken we afspraken over de uitvoering en de onderlinge taakverdeling van het onderzoek.
 
Dit alles wordt vastgelegd in een plan van aanpak.

Fase 2: Onderzoek en rapportage

De mening van uw medewerkers kan op verschillende manieren achterhaald worden. Medewerkerpanels, bezoeken of telefonische interviews, schriftelijke of online enquêtes of combinaties hiervan behoren tot de mogelijkheden. bigfeat verzamelt en verwerkt de gegevens. Desgewenst verzorgen we tussentijdse rapportages.
 
Op afgesproken momenten ontvangt u onze heldere eindrapportages. Op deze wijze krijgt u binnen afzienbare tijd een betrouwbaar inzicht in de betrokkenheid van uw medewerkers.

Fase 3: Aan de slag

Met organisatie brede resultaten, maar ook met eigen herkenbare resultaten per team, per locatie of in andere dwarsdoorsneden kunnen u en uw medewerkers direct en gericht aan de slag.
 
De gefaseerde aanpak op maat van bigfeat verschaft u een betrouwbaar inzicht in wat uw medewerkers beweegt binnen uw bedrijf. Met deze informatie heeft u een sterk middel in handen. bigfeat ondersteunt u graag bij het doorvoeren van gekozen veranderingen.
 
Medewerkerbetrokkenheid blijft zo scherp in ieders vizier en dat leidt tot een steviger fundament voor succes en continuïteit van uw bedrijf. Gericht op de lange termijn.

Waarom bigfeat

bigfeat helpt uw organisatie voelen wat uw klant of medewerker beweegt.
bigfeat zorgt voor een betrouwbaar inzicht in hún ervaringen en wensen
… op basis van kortcyclisch onderzoek.
bigfeat laat met haar aanpak uw organisatie continu verbeteren.
bigfeat neemt de tijd voor u.

Wij werken samen met u aan een klantgerichte organisatie.