Effectmeting van trainingen. De meting die er echt toe doet.

Met inzage in effectiviteit van uw opleidingen kunt u de kwaliteit bespreekbaar maken en uw echte meerwaarde aantoonbaar maken voor medewerkers en opdrachtgevers. Kortom, een uitstekende basis om uw verbeterproces richting te geven. bigfeat heeft de kennis, ervaring en middelen om ook bij uw organisatie effectmeting praktisch en succesvol in te voeren.

Het spreekt voor zich. Als een training later in het werk niet wordt gebruikt, is het verloren moeite geweest. Leidt de training niet tot een verbetering, waarom is de training dan gevolgd? Logisch dat u wilt weten wat er in de dagelijkse praktijk nu echt van terecht komt. Effectmeting geeft dit inzicht.

De meting die er echt toe doet

Concurrentie een stap voor
Opdrachtgevers wensen steeds vaker inzicht in het effect van hun opleidingsinvestering.
 
 • Word de training nu ook in de praktijk toegepast?
 • Functioneren mijn medewerkers nu daadwerkelijk beter?
 • In hoeverre draagt de training bij aan mijn organisatiedoelen?
De effectmeting van bigfeat is dé manier om dit aantoonbaar te maken, zowel voor uw medewerkers als uw opdrachtgevers. Zo kunt u doelgericht verbeteringen doorvoeren, de continuïteit van uw organisatie zeker stellen en blijft u een stap voor op uw concurrentie.

Praktisch en inzichtelijk

Diverse factoren hebben invloed op het effect van een training, die echter niet allemaal meetbaar zijn. Effectmeting wordt daarom vaak nodeloos ingewikkeld gemaakt.
 
Effectmeting van bigfeat kenmerkt zich door:
 
 • een praktische en uitvoerbare methodiek
 • aansluiting bij de opleidingsdoelen van uw trainingen en opleidingen
 • aansluiting bij de wensen van uw opdrachtgevers
 • snelle, betrouwbare en gerichte informatie
 • informatie op maat voor uw organisatie.
 
Om het effect van een training transparant te maken ontwikkelt bigfeat, in nauwe samenwerking met u, één of meerdere vragenlijsten. Afhankelijk van de wensen kunnen we op verschillende momenten meten.
 
Intake
Voor de start van de opleiding vragen we de deelnemers, eventueel leidinggevenden of de opdrachtgever naar de doelen van de training. bigfeat rapporteert hierover, onder andere richting de docenten en andere belanghebbenden. De informatie uit deze rapportages kan de docent direct al inzetten bij de voorbereiding van de opleiding.
 
Praktijkmeting
Enige tijd na de training wordt weer gemeten. Deze meting onderzoekt bij de betrokkenen van de Intake in hoeverre de doelen gehaald zijn. De resultaten uit de Praktijkmeting worden in verband gebracht met de meting uit de Intake en desgewenst ook met de trainingsevaluatie (die direct na de training heeft plaatsgevonden).
 
bigfeat waarborgt met haar gefaseerde aanpak een meetsysteem dat optimaal aansluit op uw organisatie. Een veelgeprezen aanpak, met duidelijke mijlpalen en tastbare resultaten, al bij vele opdrachtgevers getoetst.

Wat kan bigfeat leveren?

Evalueren met de modernste technieken
 • online evaluaties ook geschikt voor mobiele telefoons en volledig gepersonaliseerd
 • papieren evaluaties met desgewenst ook de geschreven opmerkingen verwerkt. Eventueel gebruik van reeds aanwezige formulieren
 • combinatie van zowel online als papieren evaluaties
 • deelnemers uitnodigen voor online evaluatie op elk gewenst uur van de dag
 • optimale aansluiting op uw opleidingsplanningssysteem;
 
Rapportagesysteem op maat
 • alle mogelijke rapportagevormen om te voldoen aan uw informatiebehoefte
 • snelle verwerking en rapportage
 • bigfeat beschikt over mogelijkheden om statistische bewerkingen en geavanceerde trendanalyses uit te voeren, bijvoorbeeld ten behoeve van maand-, kwartaal- en jaarrapportages
 
Online Monitor
Alle resultaten worden ook online gepresenteerd. bigfeat geeft u toegang tot de Online Monitor, waarmee u altijd inzicht heeft in actuele resultaten en trends. U kunt er bijvoorbeeld de scores bewaken en opvolgen, rapportages samenstellen en downloaden.
 
Evaluaties inzetten bij marketing
U kunt de evaluaties van bigfeat ook gebruiken als ‘reviews’ om aan te tonen wat deelnemers van uw opleidingen vinden. Dit instrument gebruiken potentiële deelnemers steeds vaker om opleidingen onderling te vergelijken en uiteindelijk een weloverwogen keuze te maken.
 
bigfeat kan via een koppeling zorgen dat uw evaluaties op uw eigen site worden getoond. Bovendien werkt bigfeat samen met de opleidingsvergelijkingssite Springest.nl.

Aan de slag

De gefaseerde aanpak op maat van bigfeat verschaft u actuele, betrouwbare en bruikbare informatie over het effect van trainingen. Informatie waarmee u en uw medewerkers direct aan de slag kunnen. bigfeat heeft de expertise u te ondersteunen bij het implementeren van verbeteringen en veranderingen. Uw streven naar effectiviteit leidt zo snel tot aantoonbaar resultaat.
 
U kunt de band met uw opdrachtgevers versterken, de zorg voor kwaliteit op een hoger plan brengen en uw concurrentie een stap voor zijn.

Waarom bigfeat

bigfeat helpt uw organisatie voelen wat uw klant of medewerker beweegt.
bigfeat zorgt voor een betrouwbaar inzicht in hún ervaringen en wensen
… op basis van kortcyclisch onderzoek.
bigfeat laat met haar aanpak uw organisatie continu verbeteren.
bigfeat neemt de tijd voor u.

Wij werken samen met u aan een klantgerichte organisatie.