De gefaseerde aanpak van bigfeat.

Als adviesbureau heeft bigfeat meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van kwaliteitszorg en onderzoek. Dat heeft een overzichtelijke en praktische aanpak opgeleverd.

bigfeat betrekt uw medewerkers bij de opzet en uitvoer van uw onderzoek en laat de rapportages optimaal aansluiten op uw organisatie.

Met de gerichte en klantvriendelijke informatie van bigfeat kan uw organisatie echt vooruit. bigfeat hanteert een gefaseerde aanpak met duidelijke mijlpalen en tastbare resultaten.

Vaststellen van de informatiebehoefte

In één of meerdere gezamenlijke sessies stellen we vast wat de doelen zijn van uw onderzoek. Welke informatiebehoefte heeft uw organisatie op dit gebied? Wilt u tevredenheid eenmalig in kaart brengen of wilt u juist op regelmatige basis inzicht?

We bespreken de onderzoeksmethode, rapportagewensen, resultaten van eventueel eerder uitgevoerde onderzoeken en gehanteerde vragenlijsten. Daarnaast bespreken we de informatie die bigfeat van u nodig heeft ten behoeve van het onderzoek.

bigfeat maakt een verslag van de sessie en doet een voorstel voor de methodiek, vragenlijsten, de verwerking ervan en de rapportages.

Operationeel maken van het onderzoek

Op basis van onder andere de gewenste onderzoeksmethode, informatieuitwisseling, vragenlijsten en rapportages richt bigfeat het systeem in ten behoeve van het onderzoek. Vooral bij onderzoeken met veel respondenten of evaluaties op regelmatige basis speelt de automatisering een belangrijke rol. bigfeat richt de soft- en hardware hiervoor specifiek in.

Bij een eventueel langdurige samenwerking stelt bigfeat voor om eerst een proefperiode aan te gaan. Gedurende deze proefperiode verzamelt en verwerkt bigfeat de evaluaties en zet deze om naar de afgesproken rapportages. De onderlinge samenwerking en vooral de informatiestroom in beide richtingen worden regelmatig bijgesteld en geoptimaliseerd. Voor de verschillende diensten, organisatieonderdelen en andere belanghebbenden ontstaat zo een evaluatiesysteem op maat.

Aan het eind van de proef evalueert bigfeat, samen met de verschillende betrokkenen, de samenwerking en maken we eventueel afspraken voor verbetering. De onderlinge prestatieafspraken, zoals de rapportagevorm en rapportagesnelheid, kunnen nu in een dienstverleningsovereenkomst vastgelegd worden.

Na de eventuele proefperiode zal bigfeat de evaluaties en het onderzoek volgens afgesproken opzet en frequentie uitvoeren. bigfeat beschikt over de middelen en mankracht om evaluaties telefonisch, mondeling, online of via papieren formulieren uit te voeren, te rapporteren en desgewenst te presenteren.

Tijd

Tijd is belangrijk, zowel bij het uitvoeren van de evaluatie als bij het rapporteren ervan. Online evaluaties kunnen bijvoorbeeld op ieder uur van de dag uitgezet worden. De resultaten van online evaluaties zijn altijd direct online beschikbaar. En afhankelijk van de behoefte kan bigfeat bijvoorbeeld papieren evaluaties binnen een week verwerken en rapporteren.

Online Monitor

bigfeat geeft u toegang tot de Online Monitor, waarmee u altijd inzicht heeft in alle actuele resultaten, trends en rapportages. U kunt er bijvoorbeeld de scores bewaken en opvolgen, rapportages samenstellen en downloaden. Of de evaluaties nu mondeling, via papier of online zijn uitgevoerd, het is beschikbaar op de Online Monitor.

Maatwerk rapportages

Verder beschikt bigfeat over mogelijkheden om statistische bewerkingen en geavanceerde trendanalyses uit te voeren, bijvoorbeeld ten behoeve van maand-, kwartaal- en jaarrapportages.

Met de verkregen resultaten kan uw organisatie direct aan de slag. bigfeat heeft de expertise u te ondersteunen bij het implementeren van verbeteringen en veranderingen. Uw streven naar kwaliteit leidt zo snel tot resultaat.

Op regelmatige basis zal de samenwerking worden geëvalueerd. En bigfeat zal altijd blijven meedenken om het evaluatiesysteem en vooral het gebruik ervan te stimuleren en te verbeteren.

Aanpak op maat

Onze gefaseerde aanpak, afgestemd op uw wensen en mogelijkheden, garandeert een evaluatiesysteem dat u actuele, betrouwbare en bruikbare informatie verschaft. Informatie waarmee u en uw medewerkers uw organisatie, uw producten en diensten gericht en meetbaar kunnen verbeteren.